•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  شرحی کوتاه درباره نمایشنامه خوانی

  شرحی کوتاه درباره نمایشنامه خوانی

  در نخستین مرحله از ساخت یک اثر نمایشی ـ اگر بخواهیم مرحلة نوشتن نمایشنامه را به حساب نیاوریم و گمان کنیم متن, کارگردان, گروه کارگردانی و بازیگران همگی حاضر و آماده ...

  بازیگری به زبان ساده

  بازیگری به زبان ساده

  بازیگر کیست؟ برای بازیگر تعاریف متعددی وجود دارد، از جمله می‌توان گفت: بازیگر، پرسوناژ یا اکتور؛ به کسی گفته میشود که یک سری حرکات را بر مبنای تحلیل شخصیت و بر اساس ...