•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  به بهانه اجرای نمایش «گلن گری گلن راس» در شهرستان خرم آباد

دیوید ممت در دیالوگ های خود به جزییات توجه زیادی می‌کند
  به بهانه اجرای نمایش «گلن گری گلن راس» در شهرستان خرم آباد

  دیوید ممت در دیالوگ های خود به جزییات توجه زیادی می‌کند

  امیر محمد حسنوند: دیوید ممت به این شهره است که در دیالوگ های خود توجه زیادی روی جزئیات معطوف می کند. تک تک شخصیت های نمایشنامه گلن‌گری گلن راس به روش مخصوص خود صحبت ...

  توسط شورای منتقدین سی امین جشنواره تئاتر استان لرستان انجام شد

نقدی بر نمایش« تراژدی سربازهای کوکی»
  توسط شورای منتقدین سی امین جشنواره تئاتر استان لرستان انجام شد

  نقدی بر نمایش« تراژدی سربازهای کوکی»

  محمد نورالدینی؛ جنگ به عنوان گونهای از روابط انسانی از نمایشنامه پارسیان آیسخولوس تا به امروز جز جدایی ناپذیر مضامینی هنر نمایش بوده است، خواه له یا علیه مفهوم جنگ و ...