در آخرین روز جشنواره استانی لرستان

نمایش گلهای پارچه ای از دلفان به روی صحنه رفت

به گزارش تئاترلرستان، نمایش گلهای پارچه ای  به نویسندگی سایه موسوی و  کارگردانی نجف شکری قبادی از شهر دلفان آخرین اجرای روز دوم سی و یکمین جشنواره تتاتر استان لرستان  بود که در تالار کمال مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ  با حضور چشمگیر هنرمندان به روی صحنه رفت. نمایش گلهای پارچه ای  در رقابت با دیگر نمایش های راه یافته به سی ویکمین  جشنواره تاتر استان لرستان که در شهرستان الیگودرز در حال برگزاری می باشد به روی صحنه رفت در این نمایش هادی نجفی ،زهرا حسینی ،کریم زارع، علیرضا حیدری ،سایه موسوی ، سمیرا حیدری ،نگین کبکی  ایفای نقش کردند این نمایش روایتگر خانواده های است که برای دیدن بچه های خودکه در جنگ هستند میروند این نمایش اقتباس کرده از پیک نیک در میدان جنگ است سی ویکمین  جشنواره تئا‌تر استان لرستان از ۲۲ تا ۲۳آبانماه  جاری در شهرستان الیگودرزبرگزار میشود