در حال بارگذاری ...

درخشش گروه تئاتر ققنوس شهرستان ازنا در جشنواره تئاتر ایثار

نمایش خیابانی از خاک برگشته در هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار خوش درخشید

به گزارش تئاترلرستان،  گروه تئاتر ققنوس شهرستان ازنا با نمایش خیابانی از خاک برگشته به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی در بخش مسابقه تئاتر خیابانی در شهر یزد در طی رقابت با هجده نمایش خیابانی خوش درخشید و موفق به کسب سه عنوان برگزیده در هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار گردید.

جایزه دوم طراحی فضا برای آرش رضایی

جایزه برگزیده (تقدیر) طراحی حرکت برای آرش رضایی

جایزه برگزیده (تقدیر) طراحی لباس برای آرش رضایی

هیئت محترم داوران متشکل از حمید کاکاسلطانی، سعید نجفیان و امیر حسین شفیعی

اعضای گروه متشکل از: آرش رضایی، بابک کشاورز، فاطمه جان بزرگی، فاطمه مرادی، لیلی صادقی، زهرا قربانی، زهره عبدالوند و زینب کوشاری، سروش کشاورز
مطالب مرتبط

نظرات کاربران