در حال بارگذاری ...
با حکم رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان

علیرضا بیگلری سکاندار دفتر نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی الیگودرز شد

طی حکمی از سوی فرزاد زیدی نژاد، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان، مسئول دفتر نمایندگی شهرستان الیگودرز منصوب شد.
مطالب مرتبط

نگاهی نو به نقالی به قلم هنرمند لرستان

نقالی در گذر زمان
نگاهی نو به نقالی به قلم هنرمند لرستان

نقالی در گذر زمان

تئاتر لرستان- جمشید صالح نیا؛  به رغم برخورداری ملت ما از پیشینه درخشان و افتخار آمیز فرهنگی و ادبی  به ویژه در حوزه ادبیات حماسی  که در طول تاریخ  کشور ما را در مسند پیشکسوت علوم انسانی نشانده است دیری است از گذشته پر بار و برتر خود گسسته است. در حالی که منابع ادبی  ، متون کهن و ...

|

نظرات کاربران