در حال بارگذاری ...
در دومین روز سی ویکمین جشنواره ی تئاتر استان لرستان

نمایش « اسمز از خرم آباد» در الیگودرز به صحنه رفت

دومین روز سی ویکمین  جشنواره ی تئاتر استان لرستان در الیگودرز، با نمایش « اسمز از خرم آباد» بر اساس ایده ای از بازرس گوگول و با طراحی و کارگردانی پویا حسنوند و همچنین با بازی شیما قلاوندی -  علی ساکی- علی همراز افشین میر،پانیذ شماعی، عباس شیرزادی ،عرفان احمدی ، شیدا رشیدی ، امیر عباس رضایی  و پویا حسنوند از خرم آباد کلید خورد.

این نمایش با در شهری اتفاق افتاد که فساد توسط مسئولینش بیداد میکند وشهردار متوجه میشود که بازرسی از طرف سزار برای بررسی وارد شهر شده و دادن رشوه و دخترش سعی دارد آن بازرس را بخرند و...
سی ویکمین  جشنواره تئا‌تر استان لرستان از ۲۲ تا ۲۳آبانماه  جاری در شهرستان الیگودرزبرگزار شد.
نظرات کاربران