در حال بارگذاری ...
برای شرکت در جشنواره استانی

چهار اثر از شهرستان خرم آباد بازبینی شد

چهار اثر از شهرستان خرم آباد برای شرکت در سی و یکمین جشنواره تئاتر استان لرستان بازبینی شدند

به گزارش تئاترلرستان، 4 نمایش از  هنرمندان شهرستان بروجرد که متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر استان لرستان هستند روز پنج شنبه  نه آبان ۹۸ در مجتمع فرهنگی هنری سالن شهید آوینی و پلاتو شیدا باز بینی شدند.

    نمایش " پرسه های موازی" به کارگردانی احمد احسانپور ، نمایش "req" به کارگردانی افشین امیری، نمایش  "یک اتاق با دو در" به کارگردانی پگاه فزون خواه ،نمایش"اسمز" به کارگردانی پویا حسنوند ، نمایش"قزلحصار ۳۷" به کارگردانی امین ابراهیمی از شهرستان باز بینی شدند.

     هیات داوران بازبینی جشنواره تئاتر استان لرستان آقایان فرزاد زیدی نژاد و  نصرت ا... مسعودی و خانم لونی با همراهی آقایان عزت درگاهی و احسان خسروانی  از اداره کل حضور داشتند.
نظرات کاربران