در حال بارگذاری ...

«برا» از لرستان به جشنواره فتح خرمشهر می‌رود

نمایش «برا» کاری از پژمان شاهوردی به بخش مسابقه جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر راه یافت

به گزارش تئاتر لرستان،داوران بازبین این جشنواره پس از بازبینی زنده از ۵۲ نمایش پذیرفته شد در بخش مسابقه   ۱۲ نمایش را جهت حضور در بخش صحنه معرفی کردند که نام نمایش برا  به نویسندگی وکارگردانی پژمان شاهوردی به چشم می‌خورد.

لازم به ذکر است که نمایش از یاد رفتگان به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی در بخش خیابانی نیز در همین جشنواره پذیرفته شده که به خاطر اینکه از هر کارگردان یک اثر بیشتر در جشنواره پذیرفته نخواهد شد و از آنجا که بخش خیابانی غیر رقابتی بود.نمایش برا   اولویت گروه شهر آشوب جهت حضور در این جشنواره معرفی شد
نظرات کاربران