در حال بارگذاری ...
با تصویب هیات رئیسه انجمن نمایش استان

مهرداد توکلی مسئول تئاتر آیینی مذهبی استان لرستان شد

با تصویب هیات رئیسه انجمن نمایش تئاتر استان لرستان، مهرداد توکلی به عنوان مسئول تئاتر آئینی مذهبی این استان منصوب شد.

به گزارش تئاتر لرستان، در جلسه روز شنبه ۳۰ شهریورماه هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان که در محل دفتر این انجمن برگزار شد، پیشنهاد تعیین مسئول تئاتر آیینی استان مورد بررسی قرار گرفت.

بر همین اساس، با توجه به سابقه و کارنامه قابل قبول مهرداد توکلی در زمینه تئاترهای آئینی سنتی، مسئولیت کانون تئاتر خیابانی این استان با تصویب هیات رئیسه انجمن نمایش تئاتر استان لرستان به این هنرمند واگذار شد.

در همین راستا، فرزاد زیدی‌نژاد رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان با صدور حکمی مهرداد توکلی را  به عنوان مسئول تئاتر آیینی مذهبی استان لرستان منصوب کرد.
نظرات کاربران