در حال بارگذاری ...
 • با تصویب هیات رئیسه تئاتر استان لرستان

  پژمان شاهوردی به عنوان مسئول تئاتر خیابانی استان لرستان انتخاب شد

  به گزارش تئاتر لرستان، در جلسه امروزشنبه ۳۰ شهریورماه هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان در محل دفترانجمن استان پیشنهاد تعیین، مسئول تئاتر خیابانی استان مورد بررسی قرار گرفت.

  و بنا بر سوابق درخشنده  "پژمان شاهوردی" در عرصه تئاتر خیابانی،ایشان بعنوان مسئول تئاتر خیابانی استان لرستان معرفی شد.

  از این رو طی حکمی از طرف فرزاد زیدی نژاد رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان "پژمان شاهوردی" به‌عنوان مسئول تئاتر خیابانی استان لرستان منصوب شد
  نظرات کاربران