در حال بارگذاری ...
 • طی حکمی از طرف فرزاد زیدی نژاد

  یاسر عبدی پوربه عنوان مسئول انجمن هنرهای نمایشی شهرستان پلدخترمنصوب شد

  به گزارش تئاتر لرستان، در متن این حکم آمده است:

  هنرمند ارجمند

  جناب آقای  یاسر عبدی پور

  نظر به موضوع تبصره ذیل ماده12 اساسنامه انجمن هنرهای نمایشی ایران وآیین نامه تاسیس دفتر نمایندگی این انجمن در شهرستانها، با توجه به سوابق هنری ارزشمند وفعالیت مستمر شما, در عرصه تئاتر استان، جنابعالی به عنوان مسئول دفتر نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی  شهرستان پلدختر منصوب می شوید.

  امید است با تامل در امور مربوطه ونظارت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تابعه در ساماندهی فعالیتهای نمایشی موفق وموید باشید.
  نظرات کاربران