در حال بارگذاری ...
 • انجمن هنرهای نمایشی دفترنمایندگی شهرستان بروجرد

  اولین ورکشاپ تخصصی بازیگری

  به گزارش تئاتر لرستان؛ اولین ورک شاپ تخصصی بازیگری  به انجمن هنرهای نماییشی شهر ستان بروجرد برگزار شد.

  با پیگیری مسئول دفتر نمایندگی شهرستان بروجرد برای اولین بار بصورت اکادمیک  برای  تمامی هنرمندان عرصه تئاتر شهرستان بروجرد این کارگاه برگزار شد.

  اولین ورکشاپ تخصصی یک روزه آموزش بازیگری و کمدی دلارته توسط استاد دومان ریاضی دانشجوی مقطع دکتری رشته تاریخ هنر و تاریخ تیاتر در دانشگاه هنر فلورانس ایتالیا در سالن زرین کوب انجام پذیرفت.

  زمان پنجشنبه وجمعه ۱۹و20 بهمن ماه ساعت ۶ عصر  سالن دکتر زرین کوب.

  این برنامه با استقبال خوب تمامی هنرمندان مواجه شد.

  این ورکشاپ به صورت رایگان برگزار شد.
  نظرات کاربران